Privacy Policy

Wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten in Pasablo stellen. Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van hun persoonsgegevens in verband met het gebruik dat zij van onze website www.pasablo.nl ("Website") maken en met de transacties die zij via onze Website verrichten. In deze Privacy Policy wordt beschreven wie de verantwoordelijke is ten aanzien van de gegevens die wij over u verzamelen, om welke persoonsgegevens het gaat, wat wij daarmee doen en hoe uzelf controle houdt op het gebruik dat wij van die gegevens maken.

Wie beheert de gegevens die wij over u verzamelen?

Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Pasablo , Tjalk 2237, 8232MA Lelystad, KVK 64517071, als verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens worden door Pasablo verzameld?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons vrijwillig verschaft op het moment dat u zich op de Website registreert of een transactie via onze Website verricht, alsmede persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Onder deze persoonsgegevens worden verstaan: titel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW-nummer (indien van toepassing), geboortedatum, geslacht, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, aflever- en factuuradres (inclusief postcode, plaats en land), telefoon- en faxnummer, soort en hoeveelheid bestelde producten of diensten, ordernummer, orderdatum, orderstatus, datum en tijdstip aflevering, orderbedrag, valuta, betalingsgegevens, zoals creditcardnummer en expiratiedatum, retourverzoeken en aan u gedane aanbiedingen, alsmede de volgende gegevens wanneer deze door u vrijwillig zijn verschaft: hoe u op onze Website terecht bent gekomen (gezamenlijk: "transactiegegevens").

Verder kunnen wij gebruiksgegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van onze Website, zoals uw IP-adres, welke producten u heeft bekeken en welke producten u in uw winkelwagentje heeft geplaatst, en of u via een doorverwijspagina, via een link in een gerichte reclame-email of via een advertentie op een andere website op onze Website terecht bent gekomen. Ook kunnen wij via de doorverwijspagina en via gerichte marketing e-mails of advertenties in samenhang met uw IP-adres informatie verzamelen om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te analyseren (gezamenlijk: "gebruiksgegevens").

Wat doet Pasablo met mijn persoonsgegevens?

De transactiegegevens worden gebruikt om uw bestelling en betaling te verwerken, om in verband met uw bestelling contact met u te kunnen opnemen, om u gerichte marketing berichten te kunnen sturen (voor zover vereist: na uw toestemming), om retouren te verwerken, vragen aan de klantenservice in behandeling te nemen en om producten terug te halen.

Waar het een geregistreerde klant betreft, worden de gebruiksgegevens samen met de transactiegegevens, zoals informatie over eerdere aankopen (maar niet de betalingsgegevens), ook gebruikt om de producten op onze Website specifiek op uw interesses af te stemmen.

Wanneer u zich aanmeldt voor reclame en de nieuwsbrief van Pasablo, kunnen uw transactie- en gebruiksgegevens door Pasablo worden geanalyseerd om onze commerciële communicatie specifiek op uw voorkeuren af te stemmen.

Aan wie geeft Pasablo mijn persoonsgegevens eventueel door?

Pasablo maakt in verband met het functioneren van haar Website gebruik van de diensten van derden, zoals hostingproviders, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven, transportbedrijven, dienstverleners die het betalingsverkeer en de BTW verificatie verzorgen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functies op de Website waarvan u desgewenst gebruik kunt maken, zoals productrecensies. Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.

Wanneer u zich aanmeldt voor marketing berichten en de nieuwsbrief van Pasablo, worden uw naam, e-mailadres en andere transactie- en gebruiksgegevens opgeslagen bij Pasablo. zodat Pasablo uw interesses kan analyseren en commerciële uitingen specifiek op uw voorkeuren kan afstemmen.

Verder gebruiken wij uw transactiegegevens, zodat Pasablo , de uitvoerder van terugroepingen binnen Pasablo, contact met u kan opnemen ingeval producten moeten worden teruggeroepen.

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere, door de wet daartoe aangewezen instanties of wanneer wij dit redelijkerwijze nodig achten om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen, om letsel of schade te voorkomen, fraude aan te pakken en om naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op onze Website.

Indien van toepassing. Onze dienstverleners en andere ontvangers van persoonsgegevens kunnen buiten Europa zijn gevestigd, waar niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt geboden als in uw eigen land. Voor zover wettelijk vereist, garanderen deze dienstverleners en andere gegevensontvangers een toereikend gegevensbeschermingsniveau via een 'safe harbor'-certificering of via de EU-modelbepalingen.

Hoe kan ik het gebruik en de doorgifte van mijn persoonsgegevens beperken?

Wij sturen u alleen marketing boodschappen wanneer u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde en kosteloos intrekken. Dat kunt u doen door ons te te mailen op pasablo@outlook.com, te bellen op 0627139710 of schrijven naar Pasablo, Tjalk 2237, 8232 MA Lelystad.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren?

Het is belangrijk dat de gegevens in onze database actueel en juist zijn. U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice op 0627139710. Wanneer u belt, moeten wij eerst uw identiteit controleren voordat wij inzage in uw persoonsgegevens kunnen geven.

Hoe kan ik met contact met Pasablo opnemen?

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via pasablo@outlook.com. Ook kunt u ons bellen op 0627139710 of schrijven naar Pasablo, Tjalk 2237, 8232 MA Lelystad.

Deze Privacy Policy is op 25-06-2019 op de Website geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen

Deze Privacyverklaring vormt de basis waarop we de persoonsgegevens verwerken die we over u verzamelen, of die u aan ons verstrekt. Lees de onderstaande tekst zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze ziens- en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens, en om te lezen hoe we hiermee omgaan.

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en de aankomende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is Techtronic Industries UK Ltd, gevestigd te Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England.

 

INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN, EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

 

We verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

  • Informatie die u aan ons verstrekt. Dit zijn gegevens over u die u zelf aan ons verstrekt, door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, door met ons te corresponderen via e-mail, telefoon of social media, door een account bij ons aan te maken, of op een andere manier. Hieronder vallen ook gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding of enquête, wanneer u een product opzoekt, of wanneer u een probleem met onze site meldt via de contactpagina of via andere social-mediafuncties op onze site. De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen onder meer bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, uw financiële en creditcardgegevens, een persoonsbeschrijving en foto's. Wij zullen alleen vragen om informatie die nodig is voor een specifiek doeleinde.

    Door deze gegevens aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens, zodat we u kunnen voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij ons heeft opgevraagd. In dergelijke gevallen vormt artikel 6 (1) (a) AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die wij met u hebben gesloten. In dergelijke gevallen vormt artikel 6 (1) (b) AVG de wettelijke grondslag. We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we deze nodig hebben om u te voorzien van de informatie, diensten of aanbiedingen die u bij ons heeft opgevraagd, of om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten.

  • Informatie die we over u verzamelen. Bij elk bezoek dat u aan onze site brengt, verzamelen we automatisch de volgende gegevens:
    • technische gegevens, waaronder het Internet Protocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt voor de verbinding tussen uw computer en het internet, uw inloggegevens, browsertype en browserversie, de tijdzone-instellingen, de types en versies van uw browserplug-ins, uw apparaattypes, uw besturingssysteem, de tijd en datum van instemming en het platform;
    • gegevens over uw bezoek, zoals de volledige Uniform Resource Locators (URL's), de clickstream naar, op en vanaf onze site (inclusief datum en tijd), producten die u heeft bekeken, gezocht of gekocht, paginaresponstijden, downloadfouten, de lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over de pagina-interactie (zoals scrollen, kliks en mouse-overs), methoden die u heeft gebruikt om door de website te navigeren, en eventuele telefoonnummers die u heeft gebruikt om onze klantenservice te bellen.

    Deze gegevens worden uitsluitend door ons bewaard, en dienen voor het beheer van onze site en voor interne doeleinden, zoals probleemoplossing, data-analyses, tests, onderzoeken, statistische doeleinden en enquêtes, en controles op illegale activiteiten. We behouden ons het recht voor om deze logbestanden en data achteraf te controleren wanneer er een redelijk vermoeden en concrete indicaties zijn van illegale activiteiten. Voor zover er persoonsgegevens worden verwerkt, doen we dat alleen om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen via controles op illegale activiteiten, in het bijzonder wanneer deze verband houden met onze website. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG.

© 2015 - 2024 Pasablo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel